معرفی دپارتمان بین المللی عقاب ها

دپارتمان بین المللی عقاب ها نام تیم یا همان گروه ، بهتر بگویم خانواده ماست که در کنار هم جمع شده ایم و رویاهایمان را دنبال میکنیم.

دپارتمان بین المللی عقابها با هدف پرورش یک میلیون کارآفرین در دهه آینده در سازمان فروش خود تشکیل شد و همچنین ماموریت خود را ریشه کن کردن ذهنیت فقر در جامعه میداند. خوشحالیم که به همراه شما به این مهم دست می یابیم و ارزش هایی همچون ثروت ، خانواده ، تعهد ، شجاعت و رشد و آگاهی را سرلوحه عملکرد خود قرار می دهیم .

هدف ما حمایت و پشتیبانی از شماست که بتوانیم گامهای موثری را در جهت انجام کار درست و اصولی در این حرفه برداریم.اعضای تیم راهبری عقاب ها تمامی تجارب خود را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می دهند تا گام کوچکی در جهت بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به این تجارت بزرگ بردارند و همچنین شما نیز بتوانید از این تجارت پولساز به آزادی مالی و زمانی برسید.

آموزش های این مجموعه ، حاصل بررسی های بسیاری از آموزش های کمپانی ها و تیم های مختلف است که ما هر لحظه فعالیت آنها را رصد کرده و تصاعد ها ، ریزش های سازمان فروش ، استراتژی های تیم سازی ، آموزشها و نحوه معرفی آنها را لحاظ کردیم . در همین راستا جلسات زیادی با افراد موفق و شکست خورده برگزار کرده ایم تا روال آموزشی این سازمان را تدوین کنیم و شما کافیست فقط اجرا کننده ی آن باشید تا خیلی سریعتر از دیگران سازمان فروش تان را تشکیل دهید .

585

اعضای فعال

1747

نماینده ها

3482

مشتریان

75

فروشنده برترها

امید است با همکاری هم بتوانیم گامی بلند در راستای جهانی شدن برداریم .

چرا نتورک مارکتینگ

از این لینک وارد شوید