کتاب یخ شکن ها نوشته تام شرایتر

مشتریان همه جا هستند. این شما هستید که باید بدانید چه بگویید و چگونه بگویید. مجبور نیستید افراد خاصی را پیدا کنید و فقط با آن‌ها صحبت کنید. اما باید کلمات و عبارات خاصی را انتخاب کنید. در این صورت است که می‌توانید به همه‌ی افراد به دید مشتری یا نیروی بالقوه نگاه کنید.

📕 کتاب:یخ شکن ها
✍🏻 اثر: #تام_شرایتر

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

یخ شکن ها

کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه‌ای مؤثر

اساس هر عادتی یک اصل است. اصول، قوانین طبیعی هستند. این نکته بسیار مهم را به یاد داشته باشید: این عادت‌ها قابل جعل شدن نیستند. باید بهای آن را بپردازید. رشد و توسعه واقعی را هرگز نمی‌توان جعل کرد. چرا که موفقیت واقعی با رعایت اصول قابل دست‌یابی است. نکته مهم این که ارزش‌ها، عادات و رفتارهای خود را براساس اصول تنظیم کنیم، اما نکته مهم‌تر همانا “انگاره” است. انگاره یعنی تصویری که از واقعیات بیرون در ذهن شکل میگیرد. ما همواره در ذهن خود این تصاویررا که از تجربه‌های خود ما ناشی می‌شوند داریم. در بدو فعالیت خود در کسوت یک بازاریاب شبکه‌ای کمی نگران یا سردرگم هستید. این‌جاست که باید با انگاره‌ای موثر شروع کنید. حتی بازاریابان شبکه‌ای کهنه‌کار هم از بازبینی انگاره‌های خود معاف نیستند؛ چرا که در ارتقای عمل‌کردشان موثر خواهد بود. اگر به دنبال تغییرات کوچک هستیم، باید رفتار خود را تغییر دهیم. بازاریابان شبکه‌ای موثر نخست خودشان را مدیریت می‌کنند.

دکتر استفان کاوی در اثر جدید خود با عنوان هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر از عادت هایی می گوید که بر گرفته از کتاب پر فروش و خوشنام وی با نام هفت عادت مردمان موثر است. تخصص دکتر کاوی در زمینه ی رهبری و مدیریت است در این کتاب ، دکتر کاوی به ژرفای هر یک از عادات رفته و کمکتان می کند که نه تنها در زندگی شخصی و حرفه ای خود آدم موفقی شوید بلکه با بهره گیری از این هفت عادت موثر، خود را به اوج موفقیت برسانید . در پایان کتاب ، از دکتر کاوی پرسیده ایم که چطور از این هفت عادت باید استفاده کرد تا بتوان در کسب و کار بازاریابی شبکه ای خود موثر بود…

 

 

برای دانلود این کتاب جذاب میتونید روی لینک زیر کلیک کنید :

http://dl.servatway.ir/book/7%20Adat%20Bazaryaban%20Shabakeie%20Moaser.pdf